Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image
Duyurular

Sayın Velimiz,

01 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MEB Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 47.maddesi 3.fıkrası gereği “Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır.” denmektedir. Bu kapsamda dönem sonu ortak sınavları yapılacaktır.

Bu sınavlarla ilgili olarak aşağıda yer alan esaslara uyulması gerekmektedir.

1. Dönem sonu ortak sınavlarına girmek isteyen öğrencilerimiz, aşağıda verilmiş olan dilekçeye hangi dersten sınava gireceklerini belirterek veli imzalı dilekçeyi en geç 15 Ocak Pazartesi günü saat 12.00’e kadar ilgili Müdür Yardımcısına vermesi gerekmektedir.

2. Bu sınavlar sonunda, öğrencilerimizin sınavlardan alacakları puana göre ortalamaları yeniden hesaplanacaktır.

3. Sınavlara girmek için dilekçe veren ancak sınavlara girmeyen öğrenciler geçerli özür belgesini okul yönetimine teslim etmek zorundadır. Özür belgesini zamanında teslim etmedikleri takdirde sınav sonucu olarak “G (GİRMEDİ)” yazılır ve ortalama buna göre hesaplanır. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bu konuya dikkat etmeleri gerekmektedir.

4. Dönem sonu ortak sınavları 15 Ocak Pazartesi, 16 Ocak Salı ve 17 Ocak Çarşamba günlerinde yapılacaktır. Sınav takvimi öğrencilerimize duyurulacaktır.

5. Dönem sonu ortak sınavları 1.dönem konularının tümünü kapsayacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Şerife DEMİRCİOĞLU

Okul Müdürü

Dilekçe