Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image
Etkinlikler

            9.sınıflarımızla “Uyum Haftası Programı”mızı 10-14 Eylül tarihlerinde 25 saat ders ve 12 farklı branş ile başarılı bir şekilde uyguladık. Öğrencilerin eğlenceli bir biçimde okulun birimlerini ve öğretmenlerini tanımalarını, problem çözme ve iş birliği kurma becerilerini geliştirmeyi, grup çalışmaları yoluyla sınıfa ve okula ilişkin aidiyet duygularını ve motivasyonlarını artırmayı hedefledik. Öğrencilerimiz  “liseli olmak”la ilgili akıllarındaki her türlü soruya sıcak okul iklimi ile cevap bulmuş oldular.

Uyum programımız şu üç aşamada yürütülmüştür:

-Öğrenci ve velilerin okula ilişkin bilgilendirilmesi,

-Uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması,

- Akademik ve meslekî gelişimin desteklenmesi.

            Yukarıdaki başlıklardan hareketle; tanışma etkinlikleri, uyum ve sosyal beceri etkinlikleri, okul tanıtım etkinlikleri, kurallara ilişkin etkinlikler ve oryantirik yarışması ile programımızı tamamlamış olduk.

            9.sınıflarımızla “Uyum Haftası Programı”mızı 10-14 Eylül tarihlerinde 25 saat ders ve 12 farklı branş ile başarılı bir şekilde uyguladık. Öğrencilerin eğlenceli bir biçimde okulun birimlerini ve öğretmenlerini tanımalarını, problem çözme ve iş birliği kurma becerilerini geliştirmeyi, grup çalışmaları yoluyla sınıfa ve okula ilişkin aidiyet duygularını ve motivasyonlarını artırmayı hedefledik. Öğrencilerimiz  “liseli olmak”la ilgili akıllarındaki her türlü soruya sıcak okul iklimi ile cevap bulmuş oldular.

Uyum programımız şu üç aşamada yürütülmüştür:

-Öğrenci ve velilerin okula ilişkin bilgilendirilmesi,

-Uyumu kolaylaştıran becerilerin kazandırılması,

- Akademik ve meslekî gelişimin desteklenmesi.

            Yukarıdaki başlıklardan hareketle; tanışma etkinlikleri, uyum ve sosyal beceri etkinlikleri, okul tanıtım etkinlikleri, kurallara ilişkin etkinlikler ve oryantirik yarışması ile programımızı tamamlamış olduk.